W ostatnim czasie na naszej platformie crowdfundingu inwestycyjnego zakończony został projekt prowadzony przez producenta aplikacji mobilnej z segmentu mHealth DrBarbara.pl. Startup pozyskał 26 inwestorów w zaledwie kilka dni.

Pierwszym krokiem w przygotowywanej transakcji było zbadanie potrzeb klienta, w tym przede wszystkim określenie zapotrzebowania na kapitał. Z kalkulacji wynikła luka kapitałowa w wysokości ok. 215 000 PLN.

Jak każda firma na wczesnym etapie rozwoju, aplikacja oprócz kapitału potrzebowała jeszcze rozgłosu. Crowdfunding inwestycyjny idealnie spełniał zatem wymagania klienta, ponieważ stanowi doskonały nośnik promocji. Dzięki współpracy z dziennikarzami, o danym biznesie dowiadują się szerokie grupy odbiorców komunikatów – od potencjalnych inwestorów do potencjalnych klientów.

W dalszej kolejności przygotowana została dokumentacja związana z transakcją. Opisano tam przedmiot działalności spółki, jej plany na przyszłość oraz przede wszystkim ofertę składaną inwestorom. Mogli oni się dowiedzieć m.in., ile udziałów w przedsiębiorstwie otrzymają w zamian za dokonaną wpłatę. W momencie ukończenia dokumentacji została ona zamieszczona na platformie wraz z elementami promocyjnymi, jak film, czy opis.

Kiedy wszystko było gotowe, stacjonarna sieć dystrybucji, którą dysponuje platforma przystąpiła do oferowania udziałów inwestorom. Została wysłana kampania mailingowa do inwestorów, w której była informacja o terminie oraz warunkach transakcji, a doradcy rozpoczęli działania związane ze sprzedażą bezpośrednią.

Ostatnim akordem było formalne przystąpienie inwestorów do spółki. Odbyło się to w kancelarii notarialnej, w której inwestorów przed notariuszem reprezentował pełnomocnik.

Dzięki sprawnej współpracy spółki oraz operatora platformy, planowane 100% wartości emisji zostało uplasowane zaledwie w kilka dni, a spółka pozyskała ok. 215 000 PLN na swój dalszy rozwój – m.in. udoskonalenie aplikacji oraz ekspansję zagraniczną.

Każdego przedsiębiorcę, który chciałby podzielić sukces aplikacji DrBarbara.pl i pozyskać inwestorów do swojego biznesu zapraszamy do zgłaszania swoich projektów: projekty@crowdway.pl.