Chcesz rozwinąć swój startup? Potrzebujesz kapitału? Crowdfunding udziałowy czy fundusze venture capital – co wybrać? Jeśli zadajesz sobie te pytania, to ten wpis będzie dla Ciebie bardzo pomocny. Dowiesz się, jakie są podstawowe różnice między tymi dwoma źródłami pozyskiwania finansowania oraz jakie korzyści możesz z nich osiągnąć.

Aktualnie popularne sposoby finansowania to:

  • crowdfunding (udziałowy)
  • fundusze venture capital
  • aniołowie biznesu
  • fundusze seed
  • fundusze krajowe i UE
  • grupa 3F (family, friends, fans)

Poniżej przedstawimy największe różnice oraz wady i zalety dwóch pierwszych sposobów pozyskania kapitału. Sam ocenisz, czy crowdfunding udziałowy w Polsce może stać się praktyczną alternatywą dla funduszy venture capital.


Dlaczego proponujemy formę crowdfundingu udziałowego jako odpowiednią dla startupów?

Crowdfunding udziałowy dzięki zasadom swojego działania jest świetnym rozwiązaniem, jeśli chcesz wystartować z firmą lub ją rozwinąć. Możesz pozyskać kapitał od inwestorów z pominięciem pośredników. Operacja dokonywana przez internet na platformie crowdfundingowej i to Ty proponujesz warunki dla całej zbiórki.

Z kolei crowdfunding nieudziałowy, czyli ten najbardziej znany, nie daje inwestorowi udziałów w spółce. Jest to bardziej forma wsparcia lub zakupu, co nie jest tak atrakcyjne dla inwestora jak zakup udziałów.

Za dużo nowych pojęć? Zapoznaj się z podstawowymi zasadami działania crowdfundingu.


 

Kto podejmuje decyzje o zainwestowaniu?

W funduszach venture capital decyzję o inwestycji podejmuje zarząd. Bierze on pod uwagę:

  • perspektywy finansowe
  • zgodność ze strategią funduszu,
  • przynależność do preferowanych sektorów działalności,
  • subiektywne kryteria.

Zatem, nawet jeśli Twój pomysł jest bardzo dobry, to może zostać odrzucony przez brak zgodności z powyższymi kryteriami.

Sytuacja wygląda zdecydowanie prościej w crowdfundingu udziałowym. Tutaj każdy inwestor samodzielnie podejmuje decyzję o inwestycji. Zgodnie ze swoją opinią, nie musi brać pod uwagę odgórnie ustalonych strategii itp.

Kto ustala warunki finansowania?

Kolejna istotna kwestia to, kto proponuje warunki finansowania projektu.

W przypadku crowdfundingu, to Ty proponujesz zasady inwestowania, zatem możesz ustalić, jaki procent udziałów oferujesz inwestorom oraz za jaki kapitał. Niezbędna będzie tutaj wycena spółki.

Natomiast podczas współpracy z funduszami venture capital warunki ustalasz podczas negocjacji. Podobnie jak w relacji klient-bank stoisz na mniej uprzywilejowanej pozycji. Umowa z funduszem może zawierać złe dla Ciebie klauzule i postanowienia. Wiele startupów niestety godzi się na mało korzystne dla siebie warunki, aby tylko pozyskać finansowanie.

Czas trwania procesu pozyskania kapitału

Całkowity czas trwania procesu pozyskania kapitału od funduszu VC to przede wszystkim czas przeznaczony na negocjacje.  Składają się na niego analizy, prezentacje, statystyki itp. Dodatkowo sytuacje może wydłużyć skomplikowany proces wypłaty przyznanych środków. Wynika to z tego, iż niewiele funduszy posiada prywatne środki i obowiązują je bardziej złożone procedury narzucone przez UE – dostawcę pieniędzy.

Przy pozyskiwaniu finansowania poprzez crowdfunding czas trwania zgłoszenia ogranicza się zasadniczo do przygotowania dokumentacji wymaganej przez platformę crowdfundingową. W praktyce musi ona zawierać informacje niezbędne dla operatora oraz do podjęcia decyzji przez inwestorów.

Wsparcie od zarządu funduszu, ale też zobowiązania po otrzymaniu kapitału

W zależności od polityki funduszu w zaangażowanie w spółki, możesz uzyskać pewną pomoc w działaniach operacyjnych. Możesz dzięki temu wykorzystać wiedzę ekspercką i doświadczenie zespołu zarządzającego funduszem CV.

Powinieneś być także świadomy, że Twoja umowa zawarta z funduszem venture capital w Polsce może zawierać pewne zobowiązania dotyczące obrotów udziałami po otrzymaniu finansowania. Przykładowo pierwszeństwo odprzedaży udziałów w kolejnej rundzie finansowania lub zagwarantowanie minimalnej stopy zwrotu dla funduszu, co ma wpływ na cenę udziałów przy sprzedaży nowemu inwestorowi.

Konsekwencje wielu inwestorów

Łatwy dostęp do wielu inwestorów w crowdfundingu udziałowym ma swoje konsekwencje dla spółki. Oznacza to rozproszenie struktury właścicielskiej spółki. Wymaga także od Ciebie prowadzenia relacji inwestorskich, co oznacza tworzenie okresowych i bieżących raportów oraz publikowanie wyników firmy. Musisz mieć świadomość, że możesz pozyskać kapitał od wielu – nawet kilkuset inwestorów.

Rozpatrując kwestie prawne – jeśli inwestor przystępuje do spółki z o.o., to wymagana jest jego wizyta u notariusza. Natomiast, jeśli jest to spółka akcyjna, musisz mieć na uwadze, iż polskie prawo reguluje oferowanie akcji przez internet. Warto, abyś przed rozpoczęciem działań zapoznał się z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Podsumowanie

Przed wyborem pomiędzy crowdfundingiem udziałowym a funduszami VC warto przeanalizować wszystkie wady i zalety tych rozwiązań w zależności od charakteru Twojego projektu oraz Twoich predyspozycji.

Pamiętaj, że nawet jeśli masz świetny pomysł i dobrą pozycję negocjacyjną, nie zawsze otrzymasz finansowanie z funduszu VC. Z drugiej strony crowdfunding udziałowy generuje mniej problemów przy pozyskiwaniu inwestorów, lecz wiąże się to z późniejszymi konsekwencjami organizacyjnymi.

 

Platforma CrowdWay.pl oferuje pomoc i doradztwo we wszystkich problematycznych kwestiach wymienionych powyżej. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Podziel się z nami  swoim pomysłem!